Stowarzyszenie Apostolstwa Dobrej Śmierci

ads

Apostolstwo Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modlitewnym, które przypomina o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem.

Wstępujący do Stowarzyszenia, poprzez swoje modlitwy i ofiary, pragną wyjednać – dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia, oraz dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć.

Realizując powyższe cele, należący do Stowarzyszenia kierują często swe myśli ku wieczności, starają się wystrzegać grzechu by wzrastać w dobru, by w ten sposób być gotowym na śmierć w każdej chwili życia.

Stowarzyszenie Apostolstwa Dobrej Śmierci powstało w naszej parafii w 2002 w Draganowej, przy kościele MB Różańcowej. 17 stycznia 2002 roku p. Janina Wierdak otrzymała świadectwo zelatora. Do Stowarzyszenia w naszej parafii należy 63 osoby. W każda pierwszą sobotę miesiąca wspólnota zbiera się na Mszy św. Przed Mszą zawsze odmawiając różaniec do Siedmiu Boleści MB. Co pewien czas wszyscy członkowie Stowarzyszenia spotykają się na dniach skupienia.

Do Stowarzyszenia Apostolstwa Dobrej Śmierci można się zapisać u zelatorów telefonicznie, listownie lub mailowo.
Więcej informacji: http://www.apostolstwo.pl/?p=main&what=37