IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU „A”

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU „A”

 

  1. W środę /25.03./ Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia – modlimy się o poszanowanie ludzkiego życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Na Mszach św. będzie możliwość złożenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
  2. W nocy z soboty na niedzielę zmiana czasu na letni.
  3. W piątek będzie transmitowana Msza św. o godz. 18.00, a po niej nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
  4. Bóg zapłać rodzinom za sprzątanie kościoła i złożoną ofiarę. Prosimy o podjecie tego wyjątkowego trudu kolejne rodziny.
  5. W tym roku, ze względu na panującą sytuację nie będzie parafialnej spowiedzi przedświątecznej, dlatego zapraszamy do skorzystania z tego sakramentu codziennie pół godziny przed Mszą św. a w sobotę w Kobylanach od 9.00 do 10.00 i od 17.00 do 18.00. W kościołach dojazdowych spowiedź będzie w sobotę od 11.00 do 12.00. Prosimy nie zostawiać spowiedzi na ostatnia chwilę, ponieważ nadal należy zachować środki ostrożności. Przykazania kościelne zobowiązują nas do tego aby przynajmniej raz w roku przystąpić do spowiedzi św. a w do komunii św. w okresie wielkanocnym który w tym roku trwa do 7 czerwca.
  6. Przypominamy o tym, żeby uczestnicząc we Mszy św. i przystępując do spowiedzi czy do komunii św. ze względu na odpowiedzialność za zdrowie i życie drugiego człowieka zachowywać 1,5 metrowy odstęp od innych osób.
  7. Do kościoła w Draganowej zakupiono nową kadzielnicę ufundowaną z ofiar złożonych przez rodziców dzieci I komunijnych i bierzmowanych z ostatnich lat. Dodatkowo został wykonany nowy krzyż do Bożego Grobu.