III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU „A”  

1. W związku z epidemią odwołane zostają rekolekcje szkole i parafialne oraz nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Zachęcamy do odprawiania tych nabożeństw w domu. Prosimy o to żeby w następną niedzielę na Msze święte przyszli jedynie ci, którzy są związani z intencją, jeśli mają taką chęć.
2. Ze względu na ograniczenia liczny wiernych na Mszach świętych, pragnąc umożliwić modlitwę przed Jezusem Eucharystycznym, informujemy, że będzie możliwość indywidualnej modlitwy w kościele w Kobylanach od godz. 7.00 do wieczornej Mszy św.
3. „Zgodnie z Zarządzeniem Episkopatu Polski: „Zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe”.

Pamiętajmy, że wszystkich nas obowiązuje trzecie przykazanie Boże, które mówi o świętowaniu Dnia Świętego, czyli przede wszystkim niedzieli. Z przestrzegania tego przykazania nie jesteśmy zwolnieni dyspensą biskupa, która dotyczy tylko uczestnictwa w niedzielnej Mszy. W praktyce zatem, co możemy zrobić? Mogę dać pięć konkretnych rad, gdzie czwarta i piąta są dopełnieniem trzech pierwszych:

a)Uczestniczyć we Mszy św. transmitowanej w telewizji, radio czy Internecie i przyjąć Komunię św. duchowo.
b)Spotkać się z Panem w modlitwie słowem Bożym (lectiodivina, medytacja, namiot spotkania), odmówić różaniec i przyjąć Komunię duchowo. Episkopat zachęca tu do modlitwy w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych.
c) Eucharystia jest liturgią, czyli dziełem samego Jezusa Chrystusa, który przyłącza do siebie nas, swój Kościół. Nie mogąc uczestniczyć w najważniejszej liturgii, którą jest Eucharystia, możemy włączyć się w modlitwę samego Jezusa – w Liturgię Godzin, potocznie zwaną brewiarzem. To nie jest nasza modlitwa prywatna, gdyż zawsze – nawet odmawiana samotnie – jest odmawiana w imieniu całego Kościoła (por. OWLG 108). Papież Benedykt XVI 16.11.2011 r. na zakończenie audiencji powiedział: „Drodzy przyjaciele, […] chciałbym więc jeszcze raz zachęcić wszystkich do modlitwy Psalmami, na przykład wprowadzając zwyczaj korzystania z Liturgii godzin Kościoła – jutrzni rano, nieszporów wieczorem, komplety przed zaśnięciem. Nasza więź z Bogiem może się tylko wzbogacić dzięki codziennej wędrówce do Niego i urzeczywistniać się z większą radoścį i ufnością”.
d)Poświęcić czas na lekturę duchową, aby pogłębić swoją wiarę i wiedzę religijną na drodze refleksji intelektualnej.
e) Wysłuchać homilii/rekolekcji/medytacji w Internecie (w tych dniach znajdziemy w Internecie wiele propozycji).”

https://stacja7.pl/wiara/qa-katolik-wobec-epidemii-czyli-najczesciej-zadawane-pytania-w-temacie-koronawirusa/

4. W czwartek /19.03./ Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. Modlimy się za mężów i za ojców. Jest to dzień imienin Księdza Arcybiskupa Metropolity.
5. Składka z dzisiejszej niedzieli przeznaczona na rzecz naszego kościoła.
6. Związek małżeński ma zamiar zawrzeć: Kamil Zawisza i Angelika Gryboś /II/; Damian Grudzień i Anna Hac (II)
7. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i złożoną ofiarę. Prosimy o podjecie tego trudu kolejne rodziny.