UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA „C”

  1. W przyszłym tygodniu do czwartku włącznie Msze Św. w Kobylanach tylko wieczorem o godz. 18.00.
  2. We wtorek po Mszy św. Kobylanach spotkanie z rodzicami i młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania z klasy 8 i I średniej.
  3. Spotkanie Akcji Katolickiej w środę po wieczornej Mszy Świętej, nie będzie spotkania Oazy Dorosłych.
  4. W sobotę święto św. Andrzeja, Apostoła.
  5. Przyszła niedziela jest I niedzielą Adwentu. Taca na WSD w Przemyślu.
  6. Dzisiaj po Mszach Świętych wystawienie Najświętszego Sakramentu i akt poświecenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Za publiczne odmówienie tego aktu można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
  7. Bóg zapłać rodzinom za sprzątanie kościoła i złożoną ofiarę. Prosimy o podjecie tego zaszczytnego trudu kolejne rodziny.
  8. Zapowiedzi przedmałżeńskie: Damian Pasterkiewicz i Katarzyna Zima /I/.
  9. Członkowie szkolnego Koła PCK wraz z opiekunami serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej pod hasłem „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. Od 25 listopada do 6 grudnia w Szkole Podstawowej im. Ks. Stanisława Kołodzieja w Kobylanach odbędzie się zbiórka; żywności długoterminowej, środków czystości i higieny osobistej. Dary odbierać będą członkowie Szkolnego Koła PCK wraz z opiekunami. Zostaną one przekazane rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Dziękujemy za zrozumienie i ofiarność.
  10. Zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe dla Pani Marii Skrzęta- Trybus z Chorkówki, która pochodzi z naszej parafii. Jest w Trakcie leczeni ciężkiej choroby a koszty leków i rehabilitacji przekroczyły jej możliwości. Prosimy o zrozumienie. W przyszłą niedzielę po Mszach św. będą zbierane datki na ten cel.