Liturgia Męki Pańskiej

Wielki Piątek, dzień śmierci Jezusa na krzyżu, jest szczególnym dniem dla każdego człowieka. Bóg dał nam największy dowód swojej miłości miłosiernej. Wypełniły się słowa proroka Izajasza  „Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie. Oto wyryłem cię na obu dłoniach (Iz 49, 15-16). Jezus ma każdego z nas wyrytego na swoich dłoniach. Dziękujmy Mu nieustannie za Jego miłosierdzie, bądźmy z Nim przy grobie, abyśmy mogli razem z Nim cieszyć się ze zmartwychwstania.

<Zapraszamy do Galerii>