Bierzmowanie

Dziś o godz. 17.30 rozpoczęła się uroczysta Msza św., podczas której ks. bp Stanisława Jamrozek udzielił sakramentu bierzmowania 64 kandydatom. W tym sakramencie młodzież otrzymała dar samego Ducha Świętego, który ma uświęcać ludzi i uzdalniać ich do tego, aby iść z Chrystusem przez życie. Mamy nadzieję, że będzie to dla nich motywacja do nieustannego wysiłku zbliżania się do Pana Boga.

<Zapraszamy do Galerii>