Nadanie imienia Szkole w Kobylanach

W związku z realizacją projektu nadania Szkole Podstawowej w Kobylanach imienia księdza Stanisława Kołodzieja Dyrektor, Rada Pedagogiczna i uczniowie zwracają się do mieszkańców Kobylan z prośbą o zakup cegiełek – pierników, z których dochód zostanie przeznaczony na zakup Sztandaru Szkoły.

Cena minimalna cegiełki – piernika to 5 zł. Zakup cegiełek będzie można dokonać w dniu odpustu parafialnego (8 września 2018 r.).

Dziękujemy za zrozumienie i ofiarność.