Przetarg na termomodernizacje budynku Kościoła Filialnego pw Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Draganowej.

Przetarg na termomodernizacje budynku Kościoła Filialnego pw Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Draganowej.

 

  1. Charakterystyka i ocena stanu istniejącego oraz opis planowanego zadania z podaniem parametrów technicznych istotnych elementów rzeczowych i urządzeń:

 

  1. Charakterystyka stanu istniejącego, istniejąca technologia, itp.

 

Budynek Kościoła Filialnego pw Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Draganowej z lat 80-tych o kubaturze 1 518,01 m³, zlokalizowany w miejscowości Draganowa jest obiektem składającym się z jednej kondygnacji z nawy głównej i salki katechetycznej.

Konstrukcję stanowi zespół ram żelbetowych połączonych monolityczną żelbetową płytą. Cały obiekt wykonany jest systemem tradycyjnym.

 

 

  1. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych:

 

Rodzaj przegrody lub instalacji Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy
Ściany zewnętrzne Ściana zewnętrzna o gr. 42 zbudowana z cegły pełnej obustronnie tynkowanej, ściana o współczynniku przenikania U= 1,42   [W/m2K] i powierzchni: 322,50 m2 Projektowane ocieplenie przegrody materiałem izolacyjnym – styropianem EPS

λ= 0,036 [W/(m•K)];

Ściana na gruncie Ściana fundamentowa  o gr. 42 cm zbudowana z cegły pełnej obustronnie tynkowanej, ściana  współczynniku przenikania U=0,80   [W/m2K] i powierzchni: 107,16 m2
Podłoga na gruncie Podłoga na gruncie o współczynniku U=0,55 [W/m2K] i powierzchni: 163,95 m2. Nie podlega modernizacji
Ściana wewnętrzna Ściana wewnętrzna  o gr.  zbudowana z cegły pełnej obustronnie tynkowanej, ściana  współczynniku przenikania U=  1,30  [W/m2K] i powierzchni: 16,68 m2. Nie podlega modernizacji.
Strop pod nieogrzewanym poddaszem Strop pod nieogrzewanym poddaszem został ocieplona w latach ubiegłych warstwą 15 cm wełny mineralnej o współczynniku U=0,20  [W/m2K] i pow. 240 m2.
Okno zewnętrzne OZ met Okna metalowe  o współczynniku U=5,00 [W/m2K] i powierzchni: 15,27 m2,  sztuk: 10. Projektowana wymiana na energooszczędne o współczynniku U=1,40 [W/m2K]
Drzwi zewnętrzne DZ dre Drzwi drewniane o współczynniku U=3,20 [W/m2K] i powierzchni:  6,07  m2,  sztuk:  2 . Projektowana  wymiana na energooszczędne o współczynniku U=1,30 [W/m2K]
Okno zewnętrzne OZ dre Okna drewniane  o współczynniku U=2,40 [W/m2K] i powierzchni: 8,58 m2,  sztuk: 11. Projektowana wymiana na energooszczędne o współczynniku U=0,90 [W/m2K]
System ogrzewania Obecnie budynek ogrzewany jest  za pomocą miejscowych piecyków gazowych (sprawność: 70 %).

Projektuje się budowę centralnego ogrzewania na kocioł gazowy kondensacyjny z automatyką i sterowaniem pogodowym. Budowa instalacji centralnego ogrzewania na instalacje strefową z oprzyrządowaniem i pełną regulacją pomp obiegowych z zaworami trójdrożnymi. Instalacja powinna umożliwić odmienne programy ogrzewania pomieszczeń Kościoła i salki katechetycznej. Nowe grzejniki wyposażyć w zawory termostatyczne 1K.

Projektuje się instalacje z dwoma obiegami z zegarem czasowym z funkcją tygodniową. Temperatury stref będą regulowane za pomocą nastaw zaworów termostatycznych 1K. Szacunkowa liczba nowych grzejników: 19 [szt]; parametry pracy 70/50oC; moc 26 [kW]; Sprawność: 91 %

 

 

  1. Szczegółowy sposób użytkowania budynku z podaniem metrażu [m2] powierzchni:
Budynek Kościoła Filialnego pw Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Draganowej

Powierzchnia zabudowy: 196,80 m2

Powierzchnia użytkowa:  163,95m2

Kubatura: 1518,01 m3

Kubatura ogrzewana: 918,01 m3

 

 

Opis zadania:

W ramach planowanego zadania zakłada się:

·           Ocieplenie ścian zewnętrzne – projektowane ocieplenie płytami styropianowymi gr. 16 cm i współczynniku = 0,036 [W/(m•K)]; Powierzchnia modernizacji przegrody: 322,50 m2.

·           Wymiana metalowych okien jednoszybowych o współczynniku U=5,0  [W/m2K] na okna o współczynniku U=1,40  [W/m2K]; łączna powierzchnia wymienianych okien: 15,27 m2

·           Wymiana starych drewnianych okien o współczynniku U=2,40 [W/m2K] na okna o współczynniku U=0,90 [W/m2K]; łączna powierzchnia wymienianych okien: 8,58 m2

·           Wymiana drzwi o współczynnik U=3,20 [W/m2K], wymian na drzwi o współczynniku U =1,30 [W/m2K].  6,07 m2 (2 szt.)

Modernizacja instalacji grzewczej

Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

  1. Montaż gazowego kondensacyjnego kotła gazowe 26 kW (sprawność: 91 %), montaż automatyki pogodowej.
  2. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji strefowej z oprzyrządowaniem i pełną regulacją pomp obiegowych z zaworami trójdrożnymi. Instalacja powinna umożliwić odmienne programy ogrzewania pomieszczeń: Kościoła, Salki Katechetycznej.
  3. Montaż nowych grzejników płytowych (ok. 19 szt.) wyposażonych w zawory termostatyczne 1K

Projektuje się instalacje z dwoma obiegami z zegarem czasowym z funkcją tygodniową. Temperatury stref będą regulowane za pomocą nastaw zaworów termostatycznych.

Zakres planowanych robót wynika z opracowanego audytu energetycznego budynku kościoła.

  1. Wymagania wobec wykonawcy

 

Wykonawca niniejszych prac powinien:

– Dysponować minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia wykonawcze o specjalności pozwalającej na realizacje zadania,

– Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

– Wykazać min 2 zrealizowane zadania o podobnych parametrach,

– Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

– oferta winna obejmować wszystkie koszty poniesione przez wykonawcę

 

  1. Termin realizacji zadania

Termin wykonania całości zamówienia: 15 XII 2018r.

  1. Termin składania ofert do 10.09.2018 do godz. 15.00. Oferty powinny być składane w formie pisemnej w kancelarii parafialnej w Kobylanach (38-462 Kobylany 60), w godz. od 15.00 do 16.00.

 

 

Kobylany dn. 30.08.2018r.