Wielki Piątek, dzień śmierci Jezusa na krzyżu, jest szczególnym dniem dla każdego człowieka. Bóg dał nam największy dowód swojej miłości miłosiernej. Wypełniły się słowa proroka Izajasza  „Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie. Oto wyryłem cię na obu dłoniach (Iz 49, 15-16). Jezus ma każdego z nas wyrytego na swoich dłoniach. Dziękujmy Mu nieustannie za Jego miłosierdzie, bądźmy z Nim przy grobie, abyśmy mogli razem z Nim cieszyć się ze zmartwychwstania.

<Zapraszamy do Galerii>