VI NIEDZIELA ZWYKŁA „B”

  1. W Środę Popielcową w Kobylanach Msza św. o godz. 6.30 i 18.00. W Draganowej i  w Makowiskach o godz. 16.30. Zaleca się pielęgnowanie zwyczaju zabierania dla nieobecnych poświęconego popiołu, jako znak łączności z całym Kościołem.
  2. Od Środy Popielcowej do I Niedzieli wielkiego Postu wypadają Kwartalne Dni Modlitw o ducha pokuty.
  3. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Makowiskach w piątek o godz. 16.30. poprowadzi młodzież, w Draganowej w czwartki bezpośrednio po Mszy Świętej, a w Kobylanach w piątki po Mszy Świętej. Za udział w tym nabożeństwie zyskuje się odpust pod zwykłymi warunkami. Odpust zupełny można zyskać również w piątki Wielkiego Postu za odmówienie po Komunii św. przed wizerunkiem Pana Jezusa Ukrzyżowanego modlitwy „O dobry i najsłodszy Jezu…”.
  4. Gorzkie Żale w Draganowej i Makowiskach w niedziele po Mszy Świętej. Natomiast w Kobylanach po Mszy Świętej o godz. 11.00. w związku z tym, zmiana tajemnic różańcowych na Sumie.