Wigilia Paschalna

W Wielką Sobotę po zmierzchu Kościół zaprasza wiernych do czuwania, które ma charakter uroczystej Wigilii Paschalnej w świętą noc zmartwychwstania Chrystusa. Liturgia wiedzie od poświęcenia ognia i procesję z paschałem – znakiem Chrystusa, przez liturgię słowa, której celem jest ukazanie historii zbawienia, aż po odnowę przymierza chrztu, która jest centrum dzisiejszej liturgii. Następnie ma miejsce liturgia eucharystyczna. Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie powstał! Alleluja!

<Zapraszamy do Galerii>