Wielka Sobota

W Wielką Sobotę Kościół nie sprawuje liturgii oczekując na zmartwychwstanie swojego Pana. Tradycją tego dnia jest błogosławienie pokarmów na stół wielkanocny. Modlitwa błogosławieństwa ukazuje bogatą symbolikę Wielkanocy: chleb, który jest znakiem Eucharystii, mięso – symbol paschalnego baranka, sól – która chroni od zepsucia, a w końcu jajka – znak nowego życia.

<Zapraszamy do Galerii>