Koncert charytatywny

Uczniowie i dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego w Dukli zapraszają na Koncert Charytatywny. Odbędzie się on 23 kwietnia 2017 r. godz. 17:00 w Sala widowiskowej Ośrodka Kultury w Dukli przy
ul. Kościuszki 4. Dochód z koncertu zostanie przekazany na pomoc w leczeniu chorej Angeliki.