Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi „A”

 1. Dziś Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jest to również światowy dzień pokoju.
 2. W piątek uroczystość Objawienia Pańskiego. Na Mszach Świętych błogosławieństwo kredy i kadzidła. W tym dniu nie obowiązuje post. Msze święte jak w niedzielę, ale nie będzie Mszy o 16.00.
 3. W tym dniu młodzież zaprasza na jasełka do Draganowej na godz. 16.00 do Sali Domu Strażaka, natomiast w sobotę w Makowiskach na godz. 18.00.
 4. Za tydzień Święto Chrztu Pańskiego, które kończy okres Bożego Narodzenia.
 5. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź tylko w piątek przed Mszami. Nie będzie odwiedzin chorych.
 6. Dzisiejsza składka przeznaczona na WSD, w piątek na misje.
 7. Do wtorku członkowie Akcji Katolickiej proszeni są o zgłoszenie swojej obecności na opłatku dekanalnym, który będzie miał miejsce w Wietrznie. Na zgłoszenia czeka Pani Prezes.
 8. Jeszcze raz pragniemy podziękować za wykonanie dekoracji kościoła związanych z Bożym Narodzeniem Panom: Mariuszowi Wierdakowi, Andrzejowi Wierdakowi, markowi Załazińskiemu, Andrzejowi Solińskiemu. Pani Angelice Wierdak i Wioli Więcek.
 9. W tym tygodniu ksiądz Proboszcz nie będzie chodził po kolędzie. Natomiast ksiądz Wikariusz:
 • W poniedziałek od 14.00 Sulistrowa, domy wzdłuż głównej drogi w stronę Nienaszowa, tylko po prawej stronie drogi, za wyjątkiem 4 domów po lewej z początku wioski.
 • We wtorek od 15.00 Sulistrowa: domy po lewej stronie, patrząc od Kobylan, począwszy od Nienaszowa, następnie domy wzdłuż drogi do Draganowej.
 • We środę od 14.30 Draganowa: Domy od Głojsc po prawej stronie drogi aż do stadionu.
 • We czwartek od 15.00 Draganowa: Domy od Głojsc po lewej stronie aż do mostu koło Remizy.
 • W Sobotę od 9.00 Draganowa: Domy na górce od strony Głojsc.
 1. Dziękujemy za troskę o kościół. Prosimy o podjęcie tego trudu kolejne rodziny.