XXX NIEDZIELA ZWYKŁA „C”  

 

 1. Dziś Niedziela Misyjna rozpoczynająca Tydzień Misyjny. Z tej okazji składka przeznaczona na misje.
 2. Jutro przypada liturgiczne wspomnienie bł. Jana Balickiego. Módlmy się o jego kanonizację.
 3. Spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania i osobami biorącymi udział w oprawie liturgicznej we wtorek po Nabożeństwie Październikowym.
 4. Zgodnie z tutejszą tradycją, bardzo proszę, aby sprzątanie kościoła parafialnego w Kobylanach i jego dekorację przygotowali rodzice młodzieży przystępującej do bierzmowania.
 5. W kościołach w Draganowej i Makowiskach sprzątanie dokonane zostanie zgodnie z kolejką. Proszę o dopilnowanie tego Rady Duszpasterskie w tych miejscowościach.
 6. Spowiedź święta przed bierzmowaniem w Draganowej i Makowiskach we czwartek o godz. 15.45, w Kobylanach w piątek od 17.00.
 7. Porządek Mszy Świętych w przyszłą niedzielę będzie następujący: Kobylany 8.00, 11.00 i po niej różaniec i 16.00 z bierzmowaniem. W Draganowej Msza św. o godz. 8.00, w Makowiskach o 10.00.
 8. Podać porządek wizytacji kanonicznej.
 9. Zbliża się Uroczystość wszystkich Świętych. Proszę uporządkować cmentarze i uszanować cudzą własność /znicze, kwiaty/. Proszę również o utrzymanie porządku na cmentarzu.
 10. W tym tygodniu zostaną rozdane Kartki „Wypominkowe”. Bardzo prosimy, aby wypełniać je czytelnie, drukowanymi literami, a imiona podawać w mianowniku, celem uniknięcia pomyłek.
 11. W dość kiepskim stanie znajduje się nagrobek śp. Ks. Jana Barcia, długoletniego proboszcza naszej wspólnoty parafialnej. Jeśli ktoś poczuwa się do wdzięczności wobec jego osoby, również materialnej, to bardzo proszę o ofiary w kopertach na remont pomnika z odpowiednim napisem.
 12. W Zakrystii można już nabyć świece „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”.