Spotkania dla kandydatów do bierzmowania

Spotkanie młodzieży z klasy III Gimnazjum i I Szkoły Średniej przygotowującej się do bierzmowania we wtorek w Kobylanach po Nabożeństwie Październikowym.