Odpust Parafialny

Czwartek był w naszej parafii dniem odpustu. Dziękowaliśmy Panu Bogu za narodzenie Najświętszej Maryi Panny. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył i skierował do nas Słowo Boże ks. Łukasz Mroczek – wikariusz z Dukli. Dziękujemy wszystkim, dzięki którym mogliśmy w piękniejszy sposób przeżyć tę uroczystość.

<Zapraszamy do Galerii>