XV NIEDZIELA ZWYKŁA „C”

XV NIEDZIELA ZWYKŁA „C”

KOBYLANY, 2016-07-10

 

1. W poniedziałek święto św. Benedykta, Patrona Europy.

2. Zapowiedzi: Janusz Walczak i Monika Lągawa /I/; Tomasz Gunia i Ewa Sarna/II/.

3. Bóg zapłać rodzinom za sprzątanie kościoła. Prosimy o podjecie tego zaszczytnego trudu kolejne rodziny z Sulistrowej.

4. W dokumencie „Instrumentum laboris” Stolica Apostolska przypomina zakaz udzielania Komunii św. osobom żyjącym w związkach niesakramentalnych, negującym naukę Kościoła i wyrażającym poparcie dla niemoralnych wyborów. Jest także zaniepokojona niewłaściwym zachowaniem i ubiorem osób uczestniczących we Mszy św., intonowaniem śpiewów podobnych do świeckich piosenek. Skrytykowała również udzielanie Komunii św. do ręki.