Pasowanie na ministranta

W niedziele w naszej parafii dotychczasowi kandydaci zostali włączeni do grona ministrantów. Tego zaszczytu dostąpili: Bartłomiej Szmyd, Szymon Gromek, Czaja Grzegorz, Eryk Wierdak, Szymon Wnęk. Młodzi ministranci złożyli następujące ślubowanie:

Ślubujemy służyć Panu Bogu przy Jego ołtarzu w naszej parafialnej wspólnocie. Obowiązki ministranta pragniemy wypełniać z wiarą i radością. Wszystkie czynności liturgiczne będziemy wykonywać sumiennie i godnie. Będziemy się modlić za swoich rodziców, wychowawców i nauczycieli. Dołożymy starań by pilnie się uczyć, i nikomu nie sprawiać przykrości. W potrzebie będziemy pomagać słabszym. Całym swoim postępowaniem chcemy zaświadczyć o oddaniu dla Pana Jezusa, aby inni ludzie przybliżali się do Niego i bardziej Go kochali. Na świadków tego przyrzeczenia bierzemy kapłanów, rodziców, przyjaciół i wszystkich tu obecnych. Tak mi dopomóż Bóg. Amen