Opłatek parafialny

W niedziele mieszkańcy naszej parafii zgromadzili się w sali Domu Kultury w Kobylanach na spotkaniu opłatkowym. Po złożeniu życzeń przez Pana Sołtysa i ks. Proboszcza podzieliliśmy się opłatkiem. Później, po wspólnym posiłku, śpiewaliśmy kolędy wraz z Zespołem Śpiewaczym Chorkowianie. Nie zabrakło również czasu na piosenki biesiadne i zwyczajne rozmowy. Całe spotkanie przebiegło w bardzo miłej i radosnej atmosferze. Mamy nadzieję, że za rok będzie nas jeszcze więcej, a atmosfera będzie równie serdeczna.

<<Zapraszamy do galerii>>