IV NIEDZIELA ADWENTU „C” Kobylany, 2015-12-20

 1. Dzisiejsza taca przeznaczona na organizację Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016.
 2. W poniedziałek, wtorek i środę Msza św. tylko o godz. 6.30. W Draganowej i Makowiskach o godz. 7.00.
 3. We środę /23.12./ przypada rocznica święceń biskupich, a we czwartek dzień imienin ks. Bpa Adama Szala. Módlmy się w jego intencji.
 4. We czwartek zakończenie Rorat. Dzieci zbierające obrazki prosimy o przyniesienie i złożenie przy ołtarzu podpisane plansze. Zgodnie z zapowiedzią spośród tych, którzy nie opuściły żadnych rorat wylosujemy te dzieci, które otrzymają figurki małego Jezusa.
 5. Czwartek /24.12./ jest dniem oczekiwania na Uroczystość Bożego Narodzenia. Wieczorem zasiadamy do wieczerzy wigilijnej, podczas której powinniśmy się modlić, czytać Pismo św., śpiewać kolędy a wykluczyć alkohol. W tym dniu „Pasterska” o godz. 24.00. W Draganowej i Makowiskach o godz. 22.00.
 6. Schola w Kobylanach zaprasza na czuwanie w Wigilię o godz. 23.15. Zachęcamy do udziału i modlitewnego oczekiwania na przyjście Mesjasza.
 7. W piątek /25.12./ Uroczystość Bożego Narodzenia. Msze św. przed południem jak w każdą niedzielę. Nie będzie Mszy św. po południu.
 8. W sobotę przypada święto św. Szczepana. Msze św. tylko przed południem, jak w niedzielę. Na każdej Mszy św. poświęcenie owsa.
 9. W niedzielę Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Nie będzie Mszy św. o godz. 16.00.
 10. Taca z „Pasterki” przeznaczona jest po połowie na „Fundusz Ochrony Życia” w parafii i Archidiecezji.
 11. W poniedziałek przygotowanie dekoracji świątecznych i szopki od godz. 16.00 Bardzo proszę młodzież o zaangażowanie się w to dzieło.
 12. Przypominamy, że każdego dnia można przyjąć komunie św. dwa razy. Przyjmując ją po raz drugi trzeba uczestniczyć w całej Mszy św.
 13. Rada Sołecka wsi Kobylany i LKS Victoria Kobylany serdecznie zaprasza na zabawę Sylwestrową, z której dochód zostanie przeznaczony na obelisku św. Jana Pawła II jako wotum wdzięczności mieszkańców za 750-lecie istnienia naszej miejscowości. Zachęcamy do uczestnictwa. Zapisy do 24 grudnia.