1. W związku ze wspomnieniem św. Krzysztofa, w przyszłą niedzielę błogosławieństwo pojazdów po Sumie. Ofiary składane z tej okazji
przeznaczone na zakup środków transportu dla misjonarzy.
2. Składka z przyszłej niedzieli w sposób szczególny przeznaczona na rzecz naszego kościoła.
3. Zapowiedzi przedmałżeńskie: Maciej Nidecki i Klaudia Głowa /I/.
4. Pragnę podziękować tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się uświetnienia Nawiedzenia naszej wspólnoty parafialnej
przez obraz Matki Bożej Robotników Solidarności, relikwie ks. Jerzego Popiełuszki i miniatura Krzyża Nowohuckiego.
5. Podziękowanie za krzyż.
6. Bóg zapłać rodzinom za sprzątanie kościoła i złożoną ofiarę. Prosimy o podjecie tego zaszczytnego trudu kolejne rodziny z Sulistrowej.