1. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Przemyślu.
 2. Wraz z dzisiejszą niedzielą kończymy w liturgii okres Bożego Narodzenia, chociaż kolędy na zakończenie liturgii i w naszych domach, śpiewamy tradycyjnie do 2 lutego.
 3. Bóg zapłać rodzinom za sprzątanie kościoła i złożoną ofiarę. Prosimy o podjecie tego zaszczytnego trudu kolejne rodziny.
 4. Z powodu kolędy Msze św. tylko rano o 6.30.
 5. Ogłoszenie z kartki
 6. Intencje modlitewne:
 • Intencja ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełni wolności.
 • Diecezjalna intencja różańcowa: O pokój na świecie i zjednoczenie chrześcijan.
 1. Porządek kolędy

Ks. Proboszcz

 • Poniedziałek od 14.00 – pozostałe domy w Draganowej w stronę Sulistrowej i Sulistrowa od Pana Organisty, lewą stroną drogi do Nienaszowa
 • Wtorek od 15.30 – Sulistrowa od strony Nienaszowa do szkoły
 • Środa od 15.30 – Pozostałe domy przy drodze głównej i prawa strona Pasternika, do Pani Dziadosz
 • Czwartek – od 14.00 pozostałe domy w Pasterniku od góry,
  od 18.00 Makowiska – 3 domy przy drodze z Nienaszowa oraz domy po obu stronach drogi do Żmigrodu
 • Piątek od 14.00 – Górka powyżej kościoła
 • Sobota od 9.00 druga górka i domy naprzeciw Sali Wiejskiej

Ks. Piotr

 • Wtorek od 15.30 – Kobylany od ulicy Cmentarnej do Remizy
 • Środa od 15.30 – od Przystanku przy kościele do ronda, Dom Nauczyciela i domy przy rondzie po lewej stronie
 • Czwartek od 14.00 – Domy za stadionem i domy przy stadionie do ronda
 • Piątek od 14.00 – od szkoły po lewej stronie do Łęk
 • Sobota od 9.00 – pozostałe domy przy drodze do Łęk po prawej stronie i Myszkowskie