W tym roku podczas Mszy św. roratnich przypomnieliśmy sobie historię chrześcijaństwa w naszym kraju, poznawaliśmy Boże miłosierdzie, jako dar i zadanie oraz zastanawiamy się w jaki sposób możemy na to miłosierdzie odpowiedzieć. Poprzez uczynki miłosierdzia co do ciała i duszy uczymy się być świadkami miłosierdzia Bożego. Cieszymy się z dość dużej frekwencji, szczególnie z obecności wielu dzieci.